Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 02:49
kontakt
BKDGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 465,00 531,00
14,2%
787,00
48,2%
875,00
11,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 87,00 98,00
12,6%
403,00
311,2%
514,00
27,5%
Zysk (strata) brutto 135,00 0,00
---
361,00
---
443,00
22,7%
Zysk (strata) netto 124,00 10,00
-91,9%
354,00
3 440,0%
424,00
19,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 792,00 2 826,00
1,2%
3 135,00
10,9%
3 562,00
13,6%
Kapitał własny 2 732,00 2 742,00
0,4%
3 096,00
12,9%
3 520,00
13,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 1,10
0,4%
1,24
12,9%
1,42
13,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-92,0%
0,14
3 450,0%
0,17
20,4%