Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 17:17
kontakt
BKDGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 217,00 346,00
59,4%
404,00
16,8%
-5,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 55,00
---
117,00
112,7%
-316,00
---
Zysk (strata) brutto -1,00 54,00
---
115,00
113,0%
-316,00
---
Zysk (strata) netto -1,00 54,00
---
115,00
113,0%
-316,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 689,00 2 733,00
1,6%
2 784,00
1,9%
2 458,00
-11,7%
Kapitał własny 2 534,00 2 588,00
2,1%
2 703,00
4,4%
2 386,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,04
2,2%
1,09
4,4%
0,96
-11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---
0,05
109,1%
-0,13
---