Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 03:09
kontakt
BIOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 250,00 58 179,00
15,8%
79 643,00
36,9%
35 963,00
-54,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 956,00 3 866,00
-35,1%
10 380,00
168,5%
2 358,00
-77,3%
Zysk (strata) brutto 1 432,00 -1 889,00
---
6 935,00
---
585,00
-91,6%
Zysk (strata) netto 1 648,00 -1 814,00
---
4 808,00
---
-234,00
---
Amortyzacja 9 193,00 8 445,00
-8,1%
8 478,00
0,4%
8 534,00
0,7%
Aktywa 845 851,00 860 874,00
1,8%
826 184,00
-4,0%
832 555,00
0,8%
Kapitał własny 628 932,00 627 118,00
-0,3%
623 136,00
-0,6%
622 902,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,32 7,30
-0,3%
7,26
-0,6%
7,26
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---
0,06
---
-0,00
---