Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:38
kontakt
BIOPLANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 996,00 58 949,00
9,2%
48 896,00
-17,1%
43 616,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 889,00 3 912,00
340,0%
774,00
-80,2%
317,00
-59,0%
Zysk (strata) brutto 659,00 3 613,00
448,3%
1 041,00
-71,2%
-157,00
---
Zysk (strata) netto 845,00 2 863,00
238,8%
843,00
-70,6%
165,00
-80,4%
Amortyzacja 320,00 336,00
5,0%
362,00
7,7%
382,00
5,5%
Aktywa 67 269,00 79 323,00
17,9%
67 425,00
-15,0%
73 495,00
9,0%
Kapitał własny 16 686,00 19 549,00
17,2%
18 292,00
-6,4%
18 456,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,96 6,98
17,2%
6,53
-6,4%
6,59
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 1,02
238,7%
0,30
-70,6%
0,06
-80,4%