Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:33
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 777,00 4 867,00
28,9%
2 401,00
-50,7%
1 611,00
-32,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 379,00 705,00
86,0%
992,00
40,7%
616,00
-37,9%
Zysk (strata) brutto 272,00 701,00
157,7%
989,00
41,1%
602,00
-39,1%
Zysk (strata) netto 244,00 635,00
160,2%
902,00
42,0%
569,00
-36,9%
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
32,00
1 500,0%
4,00
-87,5%
Aktywa 36 594,00 38 731,00
5,8%
41 473,00
7,1%
42 781,00
3,2%
Kapitał własny 21 201,00 21 637,00
2,1%
22 738,00
5,1%
23 244,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,26
2,0%
0,28
5,4%
0,28
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
166,7%
0,01
37,5%
0,01
-36,4%