Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 03:11
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 072,00 10 067,00
-28,5%
10 436,00
3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 004,00 643,00
-36,0%
20,00
-96,9%
Zysk (strata) brutto 628,00 494,00
-21,3%
2,00
-99,6%
Zysk (strata) netto 237,00 316,00
33,3%
32,00
-89,9%
Amortyzacja 1 167,00 1 110,00
-4,9%
1 106,00
-0,4%
Aktywa 85 088,00 82 323,00
-3,2%
83 221,00
1,1%
Kapitał własny 54 514,00 54 830,00
0,6%
54 862,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,19 22,32
0,6%
22,34
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,13
34,4%
0,01
-89,9%