Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:54
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 271,00 3 952,00
20,8%
4 059,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 145,00 772,00
432,4%
363,00
-53,0%
Zysk (strata) brutto 99,00 720,00
627,3%
325,00
-54,9%
Zysk (strata) netto 87,00 694,00
697,7%
254,00
-63,4%
Amortyzacja 215,00 214,00
-0,5%
212,00
-0,9%
Aktywa 14 044,00 13 886,00
-1,1%
13 452,00
-3,1%
Kapitał własny 5 663,00 6 071,00
7,2%
6 325,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,98 3,19
7,2%
3,33
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,36
693,5%
0,13
-63,3%