Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 02:27
kontakt
BIOERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 102,00 47,00
-53,9%
56,00
19,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,00 -10,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) brutto -4,00 -16,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto 4,00 -15,00
---
-13,00
---
Amortyzacja 7,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 149,00 1 067,00
-7,1%
860,00
-19,4%
Kapitał własny 252,00 238,00
-5,6%
225,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---