Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 06:21
kontakt
BINARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 -84,00
---
721,00
---
Zysk (strata) brutto -30,00 -84,00
---
721,00
---
Zysk (strata) netto -30,00 -84,00
---
721,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 705,00 2 681,00
-0,9%
2 498,00
-6,8%
Kapitał własny 648,00 563,00
-13,1%
1 284,00
128,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-12,8%
0,25
127,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,14
---