Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 01:29
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 313,00 19 491,00
12,6%
13 234,00
-32,1%
14 588,00
10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 834,00 1 943,00
133,0%
-129,00
---
701,00
---
Zysk (strata) brutto 1 234,00 3 044,00
146,7%
-2 688,00
---
69,00
---
Zysk (strata) netto 1 049,00 2 459,00
134,4%
-2 228,00
---
-146,00
---
Amortyzacja 247,00 248,00
0,4%
487,00
96,4%
291,00
-40,2%
Aktywa 94 976,00 104 916,00
10,5%
92 421,00
-11,9%
90 634,00
-1,9%
Kapitał własny 82 747,00 85 206,00
3,0%
66 079,00
-22,4%
59 760,00
-9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,72 4,86
3,0%
3,76
-22,5%
3,40
-9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,14
133,3%
-0,13
---
-0,01
---