Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 15:48
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 094,00 1 837,00
-40,6%
982,00
-46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 615,00 -8 059,00
---
309,00
---
Zysk (strata) brutto -8 775,00 -3 062,00
---
309,00
---
Zysk (strata) netto -8 785,00 -2 470,00
---
309,00
---
Amortyzacja 70,00 70,00
0,0%
6,00
-91,4%
Aktywa 52 805,00 50 380,00
-4,6%
46 138,00
-8,4%
Kapitał własny 7 806,00 730,00
-90,6%
1 039,00
42,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,03
-90,6%
0,04
40,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,11
---
0,01
---