Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 03:24
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 111,00 3 094,00
46,6%
1 837,00
-40,6%
982,00
-46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 370,00 -1 615,00
---
-8 059,00
---
309,00
---
Zysk (strata) brutto -2 110,00 -8 775,00
---
-3 062,00
---
309,00
---
Zysk (strata) netto -1 627,00 -8 785,00
---
-2 470,00
---
309,00
---
Amortyzacja 33,00 70,00
112,1%
70,00
0,0%
6,00
-91,4%
Aktywa 61 979,00 52 805,00
-14,8%
50 380,00
-4,6%
46 138,00
-8,4%
Kapitał własny 16 554,00 7 806,00
-52,8%
730,00
-90,6%
1 039,00
42,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,34
-52,9%
0,03
-90,6%
0,04
40,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,38
---
-0,11
---
0,01
---