Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.22, godz. 04:47
kontakt
BENEFIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 463 540,00 465 652,00
0,5%
515 807,00
10,8%
540 230,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 103 023,00 116 247,00
12,8%
125 951,00
8,3%
87 110,00
-30,8%
Zysk (strata) brutto 126 435,00 100 599,00
-20,4%
156 083,00
55,2%
92 255,00
-40,9%
Zysk (strata) netto 102 032,00 80 751,00
-20,9%
122 501,00
51,7%
73 931,00
-39,6%
Amortyzacja 54 324,00 53 013,00
-2,4%
57 161,00
7,8%
57 974,00
1,4%
Aktywa 2 196 783,00 2 166 153,00
-1,4%
2 320 183,00
7,1%
2 418 711,00
4,2%
Kapitał własny 879 974,00 950 716,00
8,0%
1 066 966,00
12,2%
1 146 980,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 299,97 324,08
8,0%
363,71
12,2%
387,72
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 34,78 27,53
-20,9%
41,76
51,7%
24,99
-40,2%