Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 02:56
kontakt
BBIDEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 103,00 1 413,00
-54,5%
1 568,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 709,00 -100,00
---
-235,00
---
Zysk (strata) brutto -8 922,00 791,00
---
287,00
-63,7%
Zysk (strata) netto -7 793,00 477,00
---
10,00
-97,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 159 127,00 160 881,00
1,1%
159 651,00
-0,8%
Kapitał własny 93 437,00 93 914,00
0,5%
93 924,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,22 9,27
0,5%
9,27
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,77 0,05
---
0,00
-97,9%