Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 04:58
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 161,00 1 577,00
-27,0%
1 634,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 175,00 -296,00
---
148,00
---
Zysk (strata) brutto 419,00 -283,00
---
130,00
---
Zysk (strata) netto 394,00 -304,00
---
130,00
---
Amortyzacja 66,00 84,00
27,3%
80,00
-4,8%
Aktywa 46 031,00 46 453,00
0,9%
46 380,00
-0,2%
Kapitał własny 9 081,00 8 802,00
-3,1%
8 932,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,00 1,94
-3,1%
1,97
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,07
---
0,03
---