Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 20:41
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 271,00 2 001,00
-11,9%
2 183,00
9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -297,00 9,00
---
303,00
3 266,7%
Zysk (strata) brutto 1,00 30,00
2 900,0%
323,00
976,7%
Zysk (strata) netto 1,00 30,00
2 900,0%
323,00
976,7%
Amortyzacja 86,00 86,00
0,0%
80,00
-7,0%
Aktywa 48 106,00 48 649,00
1,1%
47 285,00
-2,8%
Kapitał własny 8 382,00 8 453,00
0,8%
8 776,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,85 1,87
0,9%
1,94
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
---
0,07
914,3%