Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 13:36
kontakt
AUTOPARTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 640 043,00 707 582,00
10,6%
751 982,00
6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 62 462,00 67 671,00
8,3%
71 109,00
5,1%
Zysk (strata) brutto 61 965,00 64 561,00
4,2%
68 819,00
6,6%
Zysk (strata) netto 50 569,00 52 319,00
3,5%
56 509,00
8,0%
Amortyzacja 7 302,00 7 845,00
7,4%
8 303,00
5,8%
Aktywa 1 305 914,00 1 335 471,00
2,3%
1 438 600,00
7,7%
Kapitał własny 726 913,00 759 639,00
4,5%
816 148,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,56 5,82
4,5%
6,25
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,40
3,6%
0,43
8,0%