Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 13:30
kontakt
ATMGRUPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 264,00 29 264,00
0,0%
43 855,00
49,9%
26 932,00
-38,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 588,00 13 588,00
0,0%
8 099,00
-40,4%
3 240,00
-60,0%
Zysk (strata) brutto 13 441,00 13 441,00
0,0%
8 007,00
-40,4%
3 302,00
-58,8%
Zysk (strata) netto 13 017,00 13 017,00
0,0%
6 383,00
-51,0%
2 802,00
-56,1%
Amortyzacja 1 431,00 1 431,00
0,0%
604,00
-57,8%
630,00
4,3%
Aktywa 252 991,00 252 991,00
0,0%
271 705,00
7,4%
257 618,00
-5,2%
Kapitał własny 215 548,00 215 548,00
0,0%
221 931,00
3,0%
217 989,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,56 2,56
0,0%
2,63
3,0%
2,59
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,15
0,0%
0,08
-50,6%
0,03
-56,6%