Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 15:44
kontakt
ATLASEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 682,00 10 660,00
1 463,0%
-3 566,00
---
Zysk (strata) brutto 665,00 10 642,00
1 500,3%
-3 588,00
---
Zysk (strata) netto 665,00 10 642,00
1 500,3%
-3 588,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 143 471,00 154 179,00
7,5%
151 081,00
-2,0%
Kapitał własny 135 321,00 145 963,00
7,9%
142 375,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,69 2,90
7,9%
2,83
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,21
1 523,1%
-0,07
---