Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 13:57
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00 19,00
5,6%
22,00
15,8%
25,00
13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11,00 12,00
9,1%
13,00
8,3%
-1,00
---
Zysk (strata) brutto 11,00 16,00
45,5%
13,00
-18,8%
-1,00
---
Zysk (strata) netto 11,00 16,00
45,5%
13,00
-18,8%
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 331,00 8 230,00
-1,2%
8 438,00
2,5%
6 688,00
-20,7%
Kapitał własny 8 326,00 8 226,00
-1,2%
6 655,00
-19,1%
6 680,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,33 7,24
-1,2%
0,53
-92,7%
0,53
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
40,0%
0,00
-92,9%
0,00
---