Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 03:43
kontakt
ATENDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 152,00 34 332,00
-36,6%
73 451,00
113,9%
64 035,00
-12,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 264,00 -3 813,00
---
5 183,00
---
5 000,00
-3,5%
Zysk (strata) brutto 3 287,00 -4 241,00
---
5 625,00
---
5 305,00
-5,7%
Zysk (strata) netto 2 615,00 -3 468,00
---
4 491,00
---
4 226,00
-5,9%
Amortyzacja 1 623,00 1 703,00
4,9%
1 715,00
0,7%
1 717,00
0,1%
Aktywa 130 626,00 128 705,00
-1,5%
144 031,00
11,9%
172 068,00
19,5%
Kapitał własny 68 932,00 65 464,00
-5,0%
70 018,00
7,0%
74 355,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,90 1,80
-5,1%
1,93
7,0%
2,05
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,10
---
0,12
---
0,12
-6,5%