Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 08:08
kontakt
ATENDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63 630,00 68 796,00
8,1%
94 566,00
37,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 469,00 4 378,00
26,2%
4 472,00
2,1%
Zysk (strata) brutto 3 187,00 3 259,00
2,3%
4 799,00
47,3%
Zysk (strata) netto 2 532,00 2 609,00
3,0%
3 902,00
49,6%
Amortyzacja 1 726,00 1 638,00
-5,1%
1 755,00
7,1%
Aktywa 170 487,00 172 247,00
1,0%
198 447,00
15,2%
Kapitał własny 76 999,00 79 721,00
3,5%
83 224,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 2,19
3,5%
2,29
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
2,9%
0,11
48,6%