Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 21:35
kontakt
ASSECOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 367 000,00 322 500,00
-12,1%
373 100,00
15,7%
371 000,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 60 600,00 42 400,00
-30,0%
34 700,00
-18,2%
69 200,00
99,4%
Zysk (strata) brutto 81 900,00 112 500,00
37,4%
23 500,00
-79,1%
170 600,00
626,0%
Zysk (strata) netto 66 100,00 110 000,00
66,4%
16 200,00
-85,3%
157 800,00
874,1%
Amortyzacja 14 900,00 15 200,00
2,0%
15 700,00
3,3%
15 200,00
-3,2%
Aktywa 5 469 300,00 5 334 400,00
-2,5%
5 374 700,00
0,8%
5 519 500,00
2,7%
Kapitał własny 4 962 500,00 3 886 300,00
-21,7%
3 901 400,00
0,4%
4 059 200,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 59,79 46,82
-21,7%
47,00
0,4%
48,91
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 1,32
66,5%
0,20
-85,3%
1,90
874,9%