Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 21:33
kontakt
ASBIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 534 171,00
Kapitał własny 171 002,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00