Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 12:09
kontakt
ASBIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 485 684,00
Kapitał własny 91 691,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,65
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00