Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 16:50
kontakt
ARTGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 264,00 201,00
-23,9%
533,00
165,2%
254,00
-52,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 80,00 16,00
-80,0%
-487,00
---
26,00
---
Zysk (strata) brutto 87,00 20,00
-77,0%
-505,00
---
21,00
---
Zysk (strata) netto 87,00 20,00
-77,0%
-505,00
---
21,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 451,00 1 444,00
-0,5%
1 094,00
-24,2%
1 071,00
-2,1%
Kapitał własny 1 202,00 1 222,00
1,7%
717,00
-41,3%
738,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,22
1,4%
0,13
-41,4%
0,13
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-75,0%
-0,09
---
0,00
---