Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.27, godz. 07:10
kontakt
ARTERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 393,00 16 528,00
276,2%
21 088,00
27,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -603,00 3 624,00
---
6 545,00
80,6%
Zysk (strata) brutto -3 072,00 3 345,00
---
6 249,00
86,8%
Zysk (strata) netto -3 072,00 2 728,00
---
5 907,00
116,5%
Amortyzacja 208,00 319,00
53,4%
319,00
0,0%
Aktywa 73 385,00 78 284,00
6,7%
74 914,00
-4,3%
Kapitał własny 25 179,00 27 907,00
10,8%
33 814,00
21,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,90 6,54
10,8%
7,92
21,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,72 0,64
---
1,38
116,6%