Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 03:33
kontakt
ARRINERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 195,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
-25,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
-25,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
-25,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 000,00 1 000,00
0,0%
1 000,00
0,0%
Kapitał własny 519,00 519,00
0,0%
494,00
-4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,10
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---