Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 13:53
kontakt
ARENAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -171,00 -190,00
---
-134,00
---
Zysk (strata) brutto -267,00 -239,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) netto -242,00 -249,00
---
-54,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 60 395,00 60 207,00
-0,3%
60 233,00
0,0%
Kapitał własny 57 113,00 56 864,00
-0,4%
56 810,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,75
-0,4%
0,75
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---