Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 04:38
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 601,00 60 670,00
1 584,8%
4 071,00
-93,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 176,00 170 445,00
---
-1 176,00
---
Zysk (strata) brutto -2 749,00 167 940,00
---
-471,00
---
Zysk (strata) netto -2 196,00 168 678,00
---
-101,00
---
Amortyzacja 66,00 230,00
248,5%
58,00
-74,8%
Aktywa 837 126,00 991 658,00
18,5%
1 028 143,00
3,7%
Kapitał własny 577 858,00 720 718,00
24,7%
720 842,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,34 10,40
24,7%
10,40
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 2,43
---
-0,00
---