Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 16:47
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 408,00 2 405,00
70,8%
1 633,00
-32,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89,00 412,00
362,9%
225,00
-45,4%
Zysk (strata) brutto 66,00 388,00
487,9%
200,00
-48,5%
Zysk (strata) netto 121,00 -87,00
---
166,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 554,00 11 074,00
-46,1%
11 333,00
2,3%
Kapitał własny 4 415,00 4 328,00
-2,0%
4 494,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,15 5,05
-2,0%
5,24
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,10
---
0,19
---