Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 21:50
kontakt
APSENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 269,00 19 411,00
0,7%
19 176,00
-1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 042,00 566,00
---
-2 085,00
---
Zysk (strata) brutto -1 797,00 -27,00
---
-2 932,00
---
Zysk (strata) netto -1 683,00 101,00
---
-2 589,00
---
Amortyzacja 811,00 735,00
-9,4%
617,00
-16,1%
Aktywa 75 595,00 83 727,00
10,8%
75 416,00
-9,9%
Kapitał własny 40 672,00 40 773,00
0,2%
38 184,00
-6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,45
0,3%
1,36
-6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,00
---
-0,09
---