Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:53
kontakt
APS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 090,00 8 560,00
20,7%
9 692,00
13,2%
9 264,00
-4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29,00 996,00
3 334,5%
246,00
-75,3%
217,00
-11,8%
Zysk (strata) brutto 83,00 1 056,00
1 172,3%
305,00
-71,1%
284,00
-6,9%
Zysk (strata) netto 55,00 1 093,00
1 887,3%
248,00
-77,3%
22,00
-91,1%
Amortyzacja 41,00 34,00
-17,1%
48,00
41,2%
95,00
97,9%
Aktywa 19 387,00 20 617,00
6,3%
22 248,00
7,9%
22 878,00
2,8%
Kapitał własny 8 461,00 9 554,00
12,9%
9 802,00
2,6%
9 803,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,80
13,0%
1,85
2,6%
1,85
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,21
1 960,0%
0,05
-77,2%
0,00
-91,5%