Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 20:36
kontakt
APLISENS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 657,00 28 435,00
15,3%
28 693,00
0,9%
32 368,00
12,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 020,00 8 613,00
22,7%
8 182,00
-5,0%
10 384,00
26,9%
Zysk (strata) brutto 6 714,00 9 001,00
34,1%
1 745,00
-80,6%
10 826,00
520,4%
Zysk (strata) netto 5 637,00 7 531,00
33,6%
1 908,00
-74,7%
9 044,00
374,0%
Amortyzacja 1 544,00 1 526,00
-1,2%
1 534,00
0,5%
1 519,00
-1,0%
Aktywa 192 909,00 184 941,00
-4,1%
188 459,00
1,9%
202 374,00
7,4%
Kapitał własny 178 319,00 174 811,00
-2,0%
177 677,00
1,6%
188 858,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,02 15,20
1,2%
15,45
1,6%
16,42
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,66
37,9%
0,17
-74,7%
0,79
373,5%