Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 18:30
kontakt
APIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 023,00 1 305,00
-35,5%
1 025,00
-21,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -96,00 -123,00
---
-163,00
---
Zysk (strata) brutto -99,00 -129,00
---
-141,00
---
Zysk (strata) netto -99,00 -129,00
---
-141,00
---
Amortyzacja 34,00 60,00
76,5%
41,00
-31,7%
Aktywa 20 662,00 18 793,00
-9,0%
20 023,00
6,5%
Kapitał własny 5 848,00 4 164,00
-28,8%
5 565,00
33,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-30,0%
0,03
33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---