Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 05:33
kontakt
AMPLI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 359,00 1 708,00
25,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 45,00 118,00
162,2%
Zysk (strata) brutto 108,00 130,00
20,4%
Zysk (strata) netto 108,00 113,00
4,6%
Amortyzacja 15,00 16,00
6,7%
Aktywa 9 247,00 10 849,00
17,3%
Kapitał własny 7 096,00 7 208,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 2,20
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
3,0%