Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 10:12
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56 833,00 30 099,00
-47,0%
32 719,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 205,00 -1 476,00
---
640,00
---
Zysk (strata) brutto 19 179,00 1 013,00
-94,7%
21 406,00
2 013,1%
Zysk (strata) netto 17 954,00 1 326,00
-92,6%
18 218,00
1 273,9%
Amortyzacja 2 243,00 2 496,00
11,3%
1 655,00
-33,7%
Aktywa 306 471,00 290 052,00
-5,4%
310 475,00
7,0%
Kapitał własny 248 330,00 249 656,00
0,5%
267 874,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,85 9,90
0,5%
10,63
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,05
-92,6%
0,72
1 264,2%