Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 18:11
kontakt
ALUMAST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 855,00 2 334,00
-18,2%
2 229,00
-4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -616,00 -457,00
---
334,00
---
Zysk (strata) brutto -634,00 -471,00
---
295,00
---
Zysk (strata) netto -566,00 -492,00
---
300,00
---
Amortyzacja 213,00 162,00
-23,9%
163,00
0,6%
Aktywa 15 166,00 15 957,00
5,2%
15 178,00
-4,9%
Kapitał własny 7 049,00 6 545,00
-7,1%
6 857,00
4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,89 0,83
-7,2%
0,87
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,06
---
0,04
---