Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 12:56
kontakt
ALTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 149,00 152,00
2,0%
150,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -392,00 -798,00
---
-525,00
---
Zysk (strata) brutto -170,00 -770,00
---
35,00
---
Zysk (strata) netto -170,00 -770,00
---
35,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 193 013,00 192 369,00
-0,3%
192 578,00
0,1%
Kapitał własny 192 454,00 191 684,00
-0,4%
191 719,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,60 12,55
-0,4%
12,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,05
---
0,00
---