Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 15:20
kontakt
ALTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 157,00 129,00
-17,8%
86,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -566,00 -2 326,00
---
-786,00
---
Zysk (strata) brutto -524,00 10 218,00
---
6 363,00
-37,7%
Zysk (strata) netto -524,00 10 218,00
---
6 363,00
-37,7%
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
4,00
-20,0%
Aktywa 195 455,00 205 356,00
5,1%
211 840,00
3,2%
Kapitał własny 194 243,00 204 518,00
5,3%
210 881,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,68 13,30
4,9%
13,71
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,66
---
0,41
-37,7%