Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 14:20
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 860 520,00 1 830 443,00
-1,6%
1 792 522,00
-2,1%
Przychody z tytułu prowizji 403 966,00 448 426,00
11,0%
415 113,00
-7,4%
Wynik na działalności bankowej 942 401,00 958 781,00
1,7%
915 250,00
-4,5%
Zysk (strata) brutto 717 874,00 755 650,00
5,3%
748 713,00
-0,9%
Zysk (strata) netto 560 669,00 578 135,00
3,1%
564 460,00
-2,4%
Amortyzacja 57 659,00 60 819,00
5,5%
59 706,00
-1,8%
Aktywa 86 064 188,00 89 846 836,00
4,4%
91 100 856,00
1,4%
Kapitał własny 8 542 093,00 9 198 840,00
7,7%
9 753 589,00
6,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 19,41
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 65,43 70,46
7,7%
74,71
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,30 4,43
3,1%
4,32
-2,3%