Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 03:44
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 034 958,00 1 339 844,00
29,5%
1 160 405,00
-13,4%
Przychody z tytułu prowizji 335 846,00 397 313,00
18,3%
394 758,00
-0,6%
Wynik na działalności bankowej 554 142,00 592 376,00
6,9%
275 253,00
-53,5%
Zysk (strata) brutto 270 904,00 291 802,00
7,7%
-55 900,00
---
Zysk (strata) netto 169 909,00 206 736,00
21,7%
-78 763,00
---
Amortyzacja 55 073,00 55 583,00
0,9%
56 680,00
2,0%
Aktywa 84 551 141,00 84 204 362,00
-0,4%
84 042 207,00
-0,2%
Kapitał własny 5 633 350,00 5 365 214,00
-4,8%
5 473 726,00
2,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 43,15 41,10
-4,8%
41,93
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,58
21,8%
-0,60
---