Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 09:11
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 493,00 -360,00
---
-14 651,00
---
Zysk (strata) brutto 1 080,00 -112,00
---
-15 118,00
---
Zysk (strata) netto 631,00 -14,00
---
-12 290,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 49 918,00 54 383,00
8,9%
38 530,00
-29,2%
Kapitał własny 29 773,00 29 759,00
-0,0%
17 470,00
-41,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,51
-0,2%
0,30
-41,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
-0,21
---