Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 01:53
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 914,00 6 950,00
41,4%
7 052,00
1,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 532,00 -2 608,00
---
-1 218,00
---
Zysk (strata) brutto 10 449,00 -3 407,00
---
-1 416,00
---
Zysk (strata) netto 8 621,00 -3 344,00
---
-765,00
---
Amortyzacja 2 383,00 1 856,00
-22,1%
2 402,00
29,4%
Aktywa 66 087,00 51 685,00
-21,8%
56 714,00
9,7%
Kapitał własny 22 809,00 19 465,00
-14,7%
18 700,00
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,32
-14,7%
0,31
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,06
---
-0,01
---