Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:41
kontakt
AGROMEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 490,00 12 156,00
15,9%
10 462,00
-13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 543,00 1 376,00
153,4%
893,00
-35,1%
Zysk (strata) brutto 580,00 1 398,00
141,0%
882,00
-36,9%
Zysk (strata) netto 470,00 1 234,00
162,6%
715,00
-42,1%
Amortyzacja 109,00 80,00
-26,6%
145,00
81,2%
Aktywa 23 533,00 21 522,00
-8,5%
22 317,00
3,7%
Kapitał własny 12 369,00 13 679,00
10,6%
14 394,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,79 4,20
10,6%
4,42
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,38
162,5%
0,22
-42,1%