Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 05:19
kontakt
ARI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59,00 24,00
-59,3%
132,00
450,0%
43,00
-67,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -31,00 -53,00
---
-114,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) brutto -43,00 -64,00
---
-135,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto -43,00 -64,00
---
-135,00
---
-6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 372,00 303,00
-18,5%
161,00
-46,9%
170,00
5,6%
Kapitał własny -847,00 -911,00
---
-1 318,00
---
-1 070,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,05
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---
0,00
---