Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 01:44
kontakt
AERFINANC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 773,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 575,00
Zysk (strata) brutto 587,00
Zysk (strata) netto 587,00
Amortyzacja -20,00
Aktywa 15 775,00
Kapitał własny 2 571,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03