Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 06:45
kontakt
ICPD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 822,00 115,00
-86,0%
0,00
---
4 999,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 639,00 -117,00
---
-14,00
---
-225,00
---
Zysk (strata) brutto 326,00 -294,00
---
-192,00
---
-512,00
---
Zysk (strata) netto 326,00 -294,00
---
-192,00
---
-512,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 44 329,00 45 111,00
1,8%
44 901,00
-0,5%
44 550,00
-0,8%
Kapitał własny 22 125,00 23 036,00
4,1%
22 845,00
-0,8%
22 332,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,83
-1,2%
0,82
-0,8%
0,80
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,01
---
-0,01
---
-0,02
---