Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 17:52
kontakt
ADIUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 417,00 368,00
-11,8%
-373,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 869,00 -530,00
---
-3 068,00
---
Zysk (strata) brutto -38 582,00 -44 470,00
---
-13 708,00
---
Zysk (strata) netto -37 730,00 -42 380,00
---
-16 448,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 68 842,00 26 353,00
-61,7%
12 816,00
-51,4%
Kapitał własny 45 433,00 3 052,00
-93,3%
-13 396,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,45 0,23
-93,3%
-1,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,86 -3,22
---
-1,25
---