Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2020.12.05, godz. 16:33
kontakt
ABAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 799,00 1 772,00
-1,5%
1 871,00
5,6%
1 763,00
-5,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63,00 143,00
127,0%
229,00
60,1%
28,00
-87,8%
Zysk (strata) brutto 577,00 135,00
-76,6%
272,00
101,5%
16,00
-94,1%
Zysk (strata) netto 523,00 114,00
-78,2%
226,00
98,2%
15,00
-93,4%
Amortyzacja 119,00 119,00
0,0%
118,00
-0,8%
117,00
-0,8%
Aktywa 5 129,00 5 135,00
0,1%
5 082,00
-1,0%
5 163,00
1,6%
Kapitał własny 3 095,00 3 209,00
3,7%
3 435,00
7,0%
3 235,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,15 1,19
3,7%
1,28
7,1%
1,20
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,04
-78,4%
0,08
100,0%
0,01
-92,9%