Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 09:45
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 675,00 668,00
-1,0%
671,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -671,00 -747,00
---
-396,00
---
Zysk (strata) brutto -683,00 -753,00
---
-399,00
---
Zysk (strata) netto -683,00 -754,00
---
-399,00
---
Amortyzacja 16,00 1,00
-93,8%
1,00
0,0%
Aktywa 561,00 703,00
25,3%
541,00
-23,0%
Kapitał własny -136,00 -291,00
---
-390,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,50
---
-0,60
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,19 -1,31
---
-0,61
---