Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 11:05
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 593,00 675,00
13,8%
668,00
-1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -449,00 -671,00
---
-747,00
---
Zysk (strata) brutto -487,00 -683,00
---
-753,00
---
Zysk (strata) netto -487,00 -683,00
---
-754,00
---
Amortyzacja 0,00 16,00
---
1,00
-93,8%
Aktywa 988,00 561,00
-43,2%
703,00
25,3%
Kapitał własny 547,00 -136,00
---
-291,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 -0,24
---
-0,50
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,85 -1,19
---
-1,31
---