Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 12:52
kontakt
7FIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 093,00 5 160,00
1,3%
4 356,00
-15,6%
7 089,00
62,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 219,00 381,00
74,0%
7,00
-98,2%
960,00
13 614,3%
Zysk (strata) brutto 191,00 337,00
76,4%
-44,00
---
924,00
---
Zysk (strata) netto 147,00 258,00
75,5%
-50,00
---
735,00
---
Amortyzacja 31,00 31,00
0,0%
31,00
0,0%
30,00
-3,2%
Aktywa 8 305,00 8 657,00
4,2%
8 891,00
2,7%
9 411,00
5,8%
Kapitał własny 3 722,00 3 979,00
6,9%
3 929,00
-1,3%
4 664,00
18,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---